VIDEO

SƠN ZINKA KHÁNG BỤI BẨN

THÍ NGHIỆM ĐỘ DÍNH BÁM MÀNG SƠN VỚI SƠN ZINKA

 

TEST SƠN ZINKA TRÊN KÍNH CƯỜNG LỰC

 

TEST SƠN SẮT MẠ KẼM ZINKA

 

DẤN ẤN SƠN V-MARK VÀ ZINKA TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ VÂN ĐỒN